OFFRADIO BLOG

Offradio will party at your house! Thanks to Desperados #PartyKit

After so many parties, Offradio is about to party at your house! We team up with Desperados tequila flavored beer and it’s amazing #PartyKit in Greece to bring you the most wanted party experience in your living room, playroom, terrace or you name it. All you need to do is fill the form below and wait until June 30, when we’ll choose who’s the lucky one to host a party featuring Offradio’s team in da house!

Desperados will supply everything you’ll need: boxes of free Desperados, sound equipment, photographer and anything else you may wish! Offradio’s DJs will be your special guests and will take over the dexx.

Your house. Our DJs. The ultimate Desperados ‪#‎PartyKit!

 

Βάλε το σπίτι. Βάζουμε το πάρτι.

O OFF και η DESPERADOS κάνουν πάρτι σπίτι σου με το απόλυτο Desperados ‪#‎PartyKit‬ 

Μπες τώρα στο www.offradio.gr και δήλωσε συμμετοχή έως τις 26 Ιουνίου! Το party σου μπορεί να γίνει έως και 30 Νοεμβρίου.

Η Desperados φέρνει σπίτι σου το απόλυτο party kit με καφάσια με μπιροτέκιλα, μηχανήματα, φωτογράφο ή ότι άλλο χρειαστείς! ‪  

Ο OFF βάζει τις μουσικές και φέρνει τους παραγωγούς του σπίτι σου.

Βάλε το σπίτι. Βάζουμε το πάρτι. Με το πιο ακραίο Desperados ‪#‎PartyKit‬ 

Πάρε μέρος τώρα!

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ο διαγωνισµός «OFF PARTY ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ» διοργανώνεται από την εταιρεία, Παπαδόπουλος Θ. – Ραδιοφωνικές υπηρεσίες,  Βασιλέως Ηρακλείου 28, Θεσσαλονίκη, καλούµενη στο εξής «Offradio» ή η Διοργανώτρια.
2. Στο διαγωνισµό «OFF PARTY ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ»  µπoρούν να λάβουν µέρoς όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, ηλικίας από 18 ετών έως και 35 ετών. Αποκλείονται από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό «OFF PARTY ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ» οι εργαζόµενοι στην εταιρεία Offradio καθώς και οι συγγενείς τους µέχρι β’ βαθµού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοί τους όπως επίσης και οι συγγενείς και σύζυγοι όσων εργάζονται στην εταιρία ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε., χορηγό του διαγωνισμού. H συµµετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να µεταβιβαστεί ούτε να γίνει µέσω αντιπροσώπου.
3. Τα πρόσωπα που επιθυµούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό θα πρέπει να συµπληρώσουν την αναρτηθείσα φόρµα συµµετοχής στην ιστοσελίδα www.offradio.gr µε τα πλήρη στοιχεία τους (όνοµα, επώνυµο, mail, τόπο διαμονής, ηλικία, τηλέφωνο). Όλοι όσοι έχουν συµπληρώσει την φόρµα και πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής αυτοµάτως λαµβάνουν µέρος στον διαγωνισµό.
4. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί μετά από διαδικασία επιλογής. Από την ως άνω διαδικασία θα προκύψουν µετά από επιλογή που θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του Offradio συνολικά ένας νικητής  και ένας επιλαχών.
5. Ο διαγωνισµός ξεκινά την 13/6/2016 και ώρα 17:00 και λήγει την 26/6/2016 και ώρα 23:59. Το Offradio διατηρεί το δικαίωµα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή µειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισµού «OFF PARTY ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ»  ακόµη και να τον µαταιώσει ή ακυρώσει αφού δηµοσιεύσει τη µεταβολή αυτή µε µέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.  Μετά την ανάδειξη του νικητή και του επιλαχόντος, κατά την περίοδο από 27/6/2016 έως και 30/6/2016 θα γίνει επικοινωνία μεταξύ του Offradio  για να αξιολογηθεί η δυνατότητα του νικητή  να φιλοξενήσει την ενέργεια (home party). Σε περίπτωση που o νικητής, εντός 12 ωρών, δεν απαντήσει στo Offradio ή αρνηθεί το Δώρο, τότε το Offradio θα επικοινωνήσει µε τον  επιλαχόντα στα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που εντός 24 ωρών οι επιλαχόντες  νικητές αντίστοιχα, δεν απαντήσουν ή αρνηθούν  το Δώρο το Offradio έχει το απεριόριστο δικαίωµα είτε να επαναλάβει τον διαγωνισµό είτε να διαθέσει σε οποιονδήποτε τρίτο το Δώρο.
6. Ο διαγωνισµόs «OFF PARTY ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ»  θα λάβει χώρα σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.offradio.gr. Το  Offradio δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση αναφορικά µε την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο.
7. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού «OFF PARTY ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ»  επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακοµιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισµού όπως επίσης και τους Όρους Χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας.
8. Η γνωστοποίηση στο κοινό των νικητών του διαγωνισµού θα λάβει χώρα (µε επιφύλαξη αναβολής αυτής για λόγους που αφορούν σε κώλυµα του Offradio) έως τις 30/6/2016 μεταξύ  19:00-21.00.  Το Offradio δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης έκαστου νικητή που οφείλονται σε µη απάντηση του τηλεφώνου ή µη λήψη του ηλεκτρονικού µηνύµατος, απουσίας ή και λόγω µη ανταπόκρισης  για αποδοχή του δώρου του Διαγωνισµού. To Offradio  διατηρεί απεριόριστα το δικαίωµα να αντικαταστήσει το δώρο αφού δηµοσιεύσει τη µεταβολή αυτή µε µέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Το έπαθλο είναι βοήθεια σε προσωπικό και υλικά για την διοργάνωση πάρτι στο χώρο που οι ίδιοι θα επιλέξουν (στο εξής τα «Δώρο»). Το πάρτι θα πρέπει να έχει διοργανωθεί από τον ενδιαφερόμενο -ήδη και ανεξάρτητα από το Διαγωνισμό- καθώς τα Δώρα που προσφέρονται είναι υποστηρικτικά του πάρτι. Στο πάρτι θα είναι παρόντες παραγωγοί του Offradio.  Η Διοργανώτρια δύναται να υποστηρίξει το πάρτι είτε  προσφέροντας τη μπύρα Desperados και άλλα υλικά, είτε διαθέτοντας οπτικοακουστικό εξοπλισμό, είτε ειδικευμένο προσωπικό (π.χ. DJ, φωτογράφο κλπ.), είτε με όλα τα παραπάνω, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χορηγού.
9. Οι διαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.
10. Σε περίπτωση που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, η συµµετοχή τους ακυρώνεται σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού, ακόµη και µετά την ανάδειξη του νικητή. Το Offradio δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εσφαλµένης εγγραφής των στοιχείων των συµµετεχόντων. Ο κάθε συµµετέχων έχει δικαίωµα µόνο µίας συµµετοχής.
11. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται µε χρήµατα ή µε άλλα προϊόντα ή µε υπηρεσίες.
12. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό «OFF PARTY ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ»  προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισµού στο σύνολό τους.
13. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συµµετέχοντα προς  τo  Offradio προκειµένου να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδοµένα σε αρχείο που θα τηρεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και µπορεί να τα παραχωρεί κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη βούλησή της στις συνεργαζόµενες για τον παρόντα διαγωνισµό εταιρείες, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδοµένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, απευθυνόµενοι γι' αυτό µε επιστολή τους στην εταιρεία Offradio  ή και τους Διοργανωτές. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία των συµµετεχόντων θα διαγραφούν από κάθε αρχείο µετά την ανάδειξη των νικητών. Οι Συµµετέχοντες δίνουν στο Offradio το δικαίωµα, σε περίπτωση που συµµετάσχουν και κερδίσουν το έπαθλο, όπως προβεί στην δηµοσίευση του ονόµατός τους, οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφιών από την παραλαβή των δώρων για διαφηµιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε µέσο και µε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονοµική ή άλλη απαίτηση από µέρους τους εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισµού. Στην διοργανώτρια εταιρεία Offradio οι νικητές του διαγωνισµού εκχωρούν κάθε πνευµατικό δικαίωµα τους και κάθε συγγενικό τους δικαίωµα - αποκλειστικό, παγκόσµιο, διαρκές και αµετάκλητο και συναινούν στην χρήση του περιεχοµένου της συµµετοχής τους, του ονόµατός τους, της εικόνας και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφηµιστικής προβολής- εκµετάλλευσης και κάθε άλλης εµπορικής χρήσης από τo Offradio ή/και συνεργαζόµενους ή/και τελούντες σε δικτύωση µε αυτή ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς και εταιρείες έκδοσης εντύπων της αποκλειστικής επιλογής του Offradio σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος, κατά την κρίση ενός εκάστου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµιώσεως ή έτερου ανταλλάγµατος προκειµένου να προβληθείο ανωτέρω διαγωνισµός και τα αποτελέσµατά του και κάθε στοιχείο/επικοινωνία/φωτογραφικό υλικό ή και οπτικοακουστικό υλικό που θα ληφθεί κατά τη διεξαγωγή της ενέργειας «OFF PARTY ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ»  .
14. Οι Συµµετέχοντες δια της συµπλήρωσης των στοιχείων τους και την αποστολή τους στο Offradio έχουν το δικαίωµα είτε να αποδέχονται και να συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους από την εταιρεία και συνεργαζόµενες για τον παρόντα διαγωνισµό εταιρείες, για σκοπούς διενέργειας άµεσης διαφήµισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994, είτε να αρνούνται την ανωτέρω υπηρεσία κατά την ανέλεγκτη κρίση τους µε αντίστοιχη ενηµέρωση του Offradio. Οι συµµετέχοντες δια της συµµετοχής τους στον Διαγωνισµό ρητά υπόσχονται, δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν καµία βλάβη στην Διοργανώτρια του Διαγωνισµού  και ειδικότερα έκαστος εκ των νικητών απαγορεύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο να προβαίνει σε ενέργειες, δηλώσεις, συµπεριφορές, πράξεις και παραλείψεις που θίγουν την δηµόσια εικόνα του ίδιου και της Διοργανώτριας του Διαγωνισµού και οι οποίες δύνανται κατά την κρίση της Διοργανώτριας του Διαγωνισµού να προκαλέσουν αρνητικά σχόλια και αρνητικές εντυπώσεις σε βάρος της Διοργανώτριας του Διαγωνισµού. 
15. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αµφισβήτησης από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, σχετικά µε την ερµηνεία ή ορθή εφαρµογή όρου του διαγωνισµού, ο συµµετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διµελή επιτροπή αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο του Offradio και ένα δικηγόρο η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συµβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συµµετέχων θα έχει το δικαίωµα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια.
16. Το Offradio δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισµού κατά δίκαιη κρίση.