Program

Mondays
 • 00:00 - 07:00
  The Nighttime Eclectic
 • 07:00 - 10:00
  Morning Coffee Tunes
 • 10:00 - 12:00
  Demy Papadopoulou
 • 12:00 - 14:00
  Vasilis Servetas
 • 14:00 - 16:00
  George Mantzouranedes
 • 16:00 - 18:00
  Nikos Komninos
 • 18:00 - 20:00
  Lito Kopaidou
 • 20:00 - 22:00
  The Warm Session
 • 22:00 - 00:00
  Michalis Apostolou
Tuesdays
 • 00:00 - 07:00
  The Nighttime Eclectic
 • 07:00 - 10:00
  Morning Coffee Tunes
 • 10:00 - 12:00
  Demy Papadopoulou
 • 12:00 - 14:00
  Vasilis Servetas
 • 14:00 - 16:00
  George Mantzouranedes
 • 16:00 - 18:00
  Nikos Komninos
 • 18:00 - 20:00
  Lito Kopaidou
 • 20:00 - 22:00
  The Warm Session
 • 22:00 - 00:00
  The Late Play
Wednesdays
 • 00:00 - 07:00
  The Nighttime Eclectic
 • 07:00 - 10:00
  Morning Coffee Tunes
 • 10:00 - 12:00
  Demy Papadopoulou
 • 12:00 - 14:00
  Vasilis Servetas
 • 14:00 - 16:00
  Brunch Tunes
 • 16:00 - 18:00
  Nikos Komninos
 • 18:00 - 20:00
  Lito Kopaidou
 • 20:00 - 22:00
  The Warm Session
 • 22:00 - 00:00
  The Late Play
Thursdays
 • 00:00 - 07:00
  The Nighttime Eclectic
 • 07:00 - 10:00
  Morning Coffee Tunes
 • 10:00 - 12:00
  Demy Papadopoulou
 • 12:00 - 14:00
  Vasilis Servetas
 • 14:00 - 16:00
  George Mantzouranedes
 • 16:00 - 18:00
  Nikos Komninos
 • 18:00 - 20:00
  Lito Kopaidou
 • 20:00 - 21:00
  The Warm Session
 • 21:00 - 22:00
  K.Pavlis
 • 22:00 - 23:00
  Fisherman
 • 23:00 - 00:00
  ZacGK
Fridays
 • 00:00 - 01:00
  The Late Play
 • 01:00 - 07:00
  The Nighttime Eclectic
 • 07:00 - 10:00
  Morning Coffee Tunes
 • 10:00 - 12:00
  Demy Papadopoulou
 • 12:00 - 14:00
  Vasilis Servetas
 • 14:00 - 16:00
  George Mantzouranedes
 • 16:00 - 18:00
  Nikos Komninos
 • 18:00 - 20:00
  Lito Kopaidou
 • 20:00 - 22:00
  The Warm Session
 • 22:00 - 00:00
  Roni Iron
Saturdays
 • 00:00 - 22:00
  The Late Play
 • 01:00 - 07:00
  The Nighttime Eclectic
 • 07:00 - 11:00
  Morning Coffee Tunes
 • 11:00 - 14:00
  Al Fredo Mix
 • 14:00 - 17:00
  Brunch Tunes
 • 17:00 - 19:00
  Sunset Collection
 • 22:00 - 00:00
  Saturday Warm Session
Sundays
 • 00:00 - 00:00
  The Late Play
 • 02:00 - 08:00
  The Nighttime Eclectic
 • 08:00 - 11:00
  Morning Coffee Tunes
 • 11:00 - 14:00
  Al Fredo Mix
 • 14:00 - 17:00
  Brunch Tunes
 • 17:00 - 19:00
  Sunset Collection
 • 19:00 - 22:00
  The Warm Session